Jak jsou uspořádány topné systémy: kotle, radiátory, domy a soukromé chaty

Moderní topný systém je komplexní komplex, jehož práce je zaměřena na udržování příjemné teploty v domě. V závislosti na způsobu získávání tepelné energie a jeho přenosu se rozlišují dva hlavní typy vytápění - autonomní a centralizované. Potřebuje jednoduchý uživatel vědět, jak jsou uspořádány topné systémy: kotle, radiátory, domy? V některých případech tyto informace pomohou při provádění nezávislých oprav nebo upgradů.

Principy vytápění

Cirkulace vzduchu je důležitým faktorem při vytápění
Cirkulace vzduchu je důležitým faktorem při vytápění

Než začnete uvažovat o uspořádání topného kotle nebo baterie, musíte porozumět základním principům konstrukce jakéhokoli okruhu. Měl by se skládat ze součástí, které zajišťují hladký chod celého systému.

Bez ohledu na to, jak je uspořádán systém vytápění vícepodlažní budovy nebo soukromé chaty, by mělo být zajištěno vytápění, přeprava a přenos tepelné energie do areálu. K tomu jsou zapotřebí následující základní prvky:

 • Ohřev chladicí kapaliny. V autonomních systémech tuto funkci vykonává kotel nebo jiné topné zařízení (elektrický konvektor, IR film atd.). Pro ústřední vytápění vybavuji rozvody tepla, které dodávají ohřátou vodu do několika vícepodlažních budov;
 • Dálnice - potrubí. Podle nich je chladivo přenášeno ze zdroje svého ohřevu přímo na spotřebitele. Jak je uspořádán systém vytápění vícepodlažní budovy a jaký je jeho rozdíl od autonomního? Pro první obyčejný nájemce domu, ve skutečnosti, nemůže ovlivnit stupeň ohřevu vody v potrubí. Samostatně se to provádí úpravou výkonu topného kotle;
 • Baterie a radiátory. Jsou určeny k přenosu tepelné energie z horké vody do vzduchu v místnosti. V závislosti na uspořádání topné baterie může mít různé parametry energetické náročnosti a přenosu tepla.

Jak uspořádat topný systém a co by mělo být vybráno především pro jeho konfiguraci? Velmi zajímavé je uspořádání autonomních obvodů v soukromých domech, protože v tomto případě si majitel sám vybere zdroj tepelné energie, plánuje potrubí a provozní parametry systému.

Abyste si sami zajistili vytápění, musíte nejprve spočítat tepelné ztráty v budově. Na základě toho si můžete vybrat kotel o určitém výkonu.

Autonomní topný systém

Autonomní topný okruh
Autonomní topný okruh

Jaké parametry je třeba dodržovat při výběru kotle a jak je uspořádáno topné těleso? To je jen malá část problémů, které musí majitel soukromého domu vyřešit při plánování vytápění. Nejprve je vyvinuto topné schéma, jsou stanoveny jeho hlavní parametry - teplotní režim provozu, počet a umístění radiátorů, regulační zařízení.

Dalším krokem je zjistit, jak je kotel určen pro vytápění, a zvolit optimální model. To je velmi důležité, protože to bude mít přímý vliv na účinnost a vlastnosti celého topného okruhu domu.

Topné zařízení kotle

Zařízení plynového kotle
Zařízení plynového kotle

Princip činnosti jakéhokoli kotle je přijímat tepelnou energii z nosiče energie (uhlí, palivové dříví, plyn, motorová nafta) a převádět ji na nosič tepla. Zařízení topného kotle přímo závisí na druhu použitého paliva. Vezměme to jako příklad nejběžnější modely plynu.

Hlavní složkou je v tomto případě hořák.V tom je energie z horkého plynu přenášena do vody pomocí tepelného výměníku. U modelů na pevná paliva je tato funkce prováděna spalovací komorou. V kotlích jsou navíc často přítomny následující komponenty:

 • Systém přívodu vody do tepelného výměníku;
 • Komínová trubka pro výfuk oxidu uhelnatého;
 • Ovládání - regulace intenzity plamene, obsahu СО2, tahu, teploty vody atd .;
 • Cirkulační čerpadlo - navržené ke zvýšení rychlosti pohybu chladicí kapaliny. Většina pevných paliv a některých plynových kotlů není součástí balení;
 • Expanzní nádrž a bezpečnostní systém.

Při výběru plynových modelů je třeba věnovat zvláštní pozornost přítomnosti druhého okruhu určeného pro ohřev teplé vody.

Nedoporučuje se kupovat kotel, jehož výkon je vyšší, než je požadováno. To povede ke zvýšení spotřeby energie a v důsledku toho ke zvýšení finančních nákladů na údržbu.

Zařízení topných těles

Sekční topná baterie
Sekční topná baterie

Topné radiátorové zařízení se mnoho let nezměnilo. Navzdory použití nových výrobních materiálů, zlepšení vzhledu baterie - při jejím vytvoření se vždy řídí osvědčeným schématem.

Jaké jsou zásady standardní topné baterie? Měl by se skládat ze dvou komponent - potrubí, kterými protéká chladivo a povrch pro výměnu tepla. Při navrhování se snaží zvýšit tepelnou účinnost a současně snížit užitečný objem přepravní linky. K tomu se v topném radiátorovém zařízení používají materiály se zvýšeným koeficientem přenosu tepla - hliník, měď atd. Pro uživatele je důležité věnovat pozornost následujícím parametrům standardního bateriového zařízení pro vytápění:

 • Jmenovitý výkon. Výrobci uvádějí hodnotu této charakteristiky při určitém teplotním režimu systému. Například - 70/55 nebo 90/70;
 • Model sekce nebo panelu. U bývalých existuje možnost zvětšení využitelné plochy přidáním sekcí;
 • Způsob připojení. To je důležité vědět při analýze návrhu topného systému v bytovém domě. Pokud existuje horní zapojení potrubí, je třeba zakoupit modely s bočním připojením.

Kromě instalace radiátorů je nutně zajištěna jejich správná vazba. Jeho komponenty jsou uzavírací ventily, jeřáb Mayevsky. Pro větší účinnost se doporučuje instalace termostatického ventilu.

Jedním z hlavních faktorů při normálním provozu radiátoru je jeho řádná instalace a připojení. Pokud nebudou dodrženy normy, může se jeho účinnost snížit o 10-15%.

Ústřední topení

Vytápění bytového domu
Vytápění bytového domu

Vytápěcí systém vícepodlažní budovy je mnohem složitější. Jedná se o komplexní komplex sestávající z rozvodné (výtah) jednotky, stoupačky a topných zařízení.

Síť pro zásobování teplem se vyznačuje vysokým tlakem vody v potrubí a vysokou teplotou. Jak je vytápění uspořádáno v pětipodlažní budově a jak se tyto parametry stabilizují na přijatelnou hodnotu?

Montáž výtahu

Distribuční uzel v domě
Distribuční uzel v domě

Je navržen tak, aby spojil dům s topným systémem a je nezbytným prvkem v topném zařízení v pětipodlažní budově. Poskytuje mechanismy pro přívod vody přes vnitřní sítě budovy, existuje zóna pro snižování její teploty na požadovanou hodnotu a také zde dochází k normalizaci tlaku.

Správně uspořádaný systém vytápění v bytovém domě by měl obsahovat následující komponenty výtahové jednotky:

 • Sběrače bláta - pasti znečišťujících prvků v chladivu;
 • Manometry a teploměry;
 • Měřič tepelné energie.

Po stabilizaci chladicí kapaliny na požadované parametry vstupuje do vnitřního vedení potrubí pro napájení do bytu v domě.

Veškeré práce na seřízení a ovládání výtahové jednotky by měli provádět zástupci správcovské společnosti.

Potrubí pro vnitřní vytápění

Distribuce horké vody se provádí pomocí stoupaček. V závislosti na schématu vytápění může být několik - od 2 do 8. V domech projektu Khrushchev najdete jeden až pět stoupaček procházejících jedním bytem. Takové uspořádání výrazně komplikuje organizaci individuálního měření tepla.

Proč by měl průměrný spotřebitel vědět, jak jsou uspořádány systémy vytápění domácností: kotle, radiátory atd.? To se může hodit při plánování, opravách a údržbě systému sami. Ale předtím, než provedete tento nebo ten druh práce, musíte pečlivě prostudovat vlastnosti vytápění a jednotlivých komponent.

Více o principu provozu vytápění bytového domu se můžete dozvědět z video materiálu:

Topení

Větrání

Kanalizace